Roboty ziemne

Jedną z działalności firmy Besten Bau są roboty ziemne.

Posiadając rozbudowany park maszynowy jesteśmy w stanie sprostać kompleksowym zadaniom z użyciem sprzętu takiego jak koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, walce, spycharki, auta samowyładowcze, zagęszczarki dzięki czemu wykonujemy takie zadania jak:

  • wykopy pod fundamenty
  • niwelacja i utwardzenie terenu pod parkingi, drogi dojazdowe
  • wymiany gruntu i nasypy
  • sieci sanitarne,
  • wykonanie szamba
  • wyburzenia i rozbiórki obiektów
  • sprzedaż i transport materiałów sypkich (piasek, pospółka, gruz betonowy, kruszywo łamane

Mamy doświadczenia w pracach ziemnych zarówno dla prywatnych inwestorów jak i dużych firm wykonawczych.

Jeśli szukasz rzetelnej firmy do robót ziemnych zapraszamy do kontaktu