Instalacje OZE

Przyszłość instalacji w Twoim domu

Instalacje OZE to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie są to surowce odnawialne. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne.

Instalacje OZE dbają o środowisko a równocześnie wpływają na znaczne ograniczenie wydatków związanych z zapotrzebowaniem energetycznym obiektu.

W ostatnim czasie eko Instalacje słusznie postrzegane są nie tylko jako trend ale jako realna wartość dla ich użytkownika. Jako odpowiedzialna firma dbamy o środowisko i chętnie stosujemy produkty o wysokiej sprawności energetycznej wykorzystujące odnawialne źródła energii stąd coraz to mocniej wchodzimy na rynek nowoczesnych instalacji.

Wspólnie z naszym wieloletnimi partnerami będących liderem na rynku odnawialnych źródeł energii oferujemy

„Przeciętne gospodarstwo domowe zużywające ok. 8kWh/dziennie energii ze źródeł konwencjonalnych przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery różnego rodzaju gazami cieplarnianymi na poziomie ok. 3 ton rocznie.”

Instalacje OZE : sprawdź jak ograniczyć emisję